Open Today: 12:00 PM - 6:00 PM

Close Menu

O Zhang

Born: 1976 (Guangzhou, China)

Artworks

I Am Your Mirror, 8 (Alpine, Texas). Artist: O Zhang. Date: 2012. Medium: dye-coupler print.

I Am Your Mirror, 8 (Alpine, Texas)

2012

Learn more about I Am Your Mirror, 8 (Alpine, Texas).
I Am Your Mirror, 7 (Cañon City, Colorado). Artist: O Zhang. Date: 2011. Medium: dye-coupler print.

I Am Your Mirror, 7 (Cañon City, Colorado)

2011

Learn more about I Am Your Mirror, 7 (Cañon City, Colorado).